Regulamin

Warunki Umowy Skupu Złota

Regulamin

1. Sprzedający spełnia poniższe wymogi:
a.Złoto pochodzą z legalnej dystrybucji i jest możliwość weryfikacji tego pochodzenia. 
b. Firma SkupZlota.pl ma prawo do weryfikacji pochodzenia złota. Firma nie ma obowiązku zakupu złota za cenę podaną na stronie internetowej, jeśli jest niezgodny wyrób z regulaminem.

2. Cennik skupu złota ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

3. Wysyłający złoto jest zobowiązany skontaktować się ze skupem telefonicznie bądź emailem w celu potwierdzenia ceny skupu.

4. Wysyłający ma obowiązek bezpiecznie zapakować złoto i przekazać ją  kurierowi. W innym przypadku należy wysłać na adres podany w zakładce „kontakt”, wybraną przez siebie firmą kurierską na własny koszt, po uprzednim kontakcie z firmą www.SkupZlota.pl.

5. W przypadku gdy przesłane złoto, złoty wyrób nie posiada cech wymienionych w punkcie 1, SkupZlota.pl odmówi odebrania przesyłki i zostanie ona zwrócona nadawcy na jego koszt.

6. W przypadku gdy przesłane złoto jest niezgodna z umową, nie przejdzie weryfikacji pochodzenia lub rażąco odbiega od stanu wskazanego w zamówieniu, serwis skupowy www.SkupZlota.pl odmówi realizacji zamówienia lub ma prawo obniżyć wartość zamówienia. Pracownik firmy www.SkupZlota.pll zaproponuje nową cenę skupu. Jeżeli sprzedający nie zgodzi się na zaproponowane nowe warunki, to urządzenie zostanie odesłane za pobraniem w kwocie 100.00 PLN (50.00 PLN – transport w dwie strony, 50.00 PLN – obsługa zamówienia).


7. Wysyłający oświadcza, iż w przypadku, gdy nie wystawia, wystawił lub też nie zamierza on wystawić faktury VAT z tytułu sprzedaży, oddania w komis lub też innej czynności będącej dostawą towaru na rzecz SkupZlota.pl w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do tej czynności nie występuje on w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 wyżej wymienionej ustawy lub też nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów u usług, w związku z przysługującym mu na podstawie art. 96 ust. 3 tejże ustawy uprawnieniem do nieskładania zgłoszenia rejestracyjnego.

Wszystkie pozostałe informacje nie objęte niniejszym regulaminem są zawarte na stronie internetowej skupu złota (www.SkupZlota.pl).

8.  Informujemy, że zgodnie z rozporządzenie o ochronie danych osobistych (RODO), Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu wykonania zamówienia ( sporządzenie umowy kupna sprzedaży, zamówienia kuriera oraz wykonania płatności za złoto na wskazane konto bankowe). Dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych i nie są przekazywane innym podmiotom.

Dziękujemy za zapoznaniem się z regulaminem

Pozdrawiamy, SkupZlota.pl